Přeprava zásilek

V rámci pravidelné autobusové linky z Prahy do Athén a zpět zajišťujeme přepravu zavazadel, drobných zásilek i větších předmětů (např. kolo, elektrospotřebiče apod.), a to i samostatně bez osobního doprovodu, a v obou směrech. Dostupnost této služby závisí na různých okolnostech, proto ji nelze nárokovat, ale je vždy předmětem individuální dohody.

Zásilku je nutno předat k přepravě na určeném místě. Tím je v Praze naše kancelář uvnitř hotelu Olympik Tristar (U Sluncové 14, Praha 8), a zásilku je nutno předat nejpozději den před odjezdem. Zásilka bude z pražské kanceláře dopravena do kanceláře Korona Travel v Athénách (Lagoumitzi 65, Athens – Neos Kosmos), kde si ji vyzvedne příjemce. Zásilky jsou tedy dopravovány pouze z kanceláře do kanceláře – služba doručování příjemci na konkrétní adresu není poskytována.

Obdobně je možné nechat si poslat zásilku z Athén do Prahy. Výdej v Praze probíhá opět v naší kanceláři. Věnujte pozornost následujícím informacím, týkajícím se odesílání zásilek v jednotlivých směrech.